لیست مشتری ها

 

 

 

 

شركت توربوژنراتور شاهرود در راستاي تحقق خواسته هاي مشتريان محترم سعي در جلب رضايت و اعتماد آن ها داشته كه تعداد كثير مشتري ها صحتي است بر اين ادعا و برگ زريني است در كارنامه پرافتخار شركت توربوژنراتور شاهرود. ازآن جمله مي توان به تعدادي از صنايع بزرگ كشور كه شركت افتخار همكاري با آن ها را داشته اشاره نمود:


 

بخشي از خدمات ارائه شده در زمينه ساخت و بازسازي ماشينهاي AC,DC به راه آهن جمهوري اسلامي ايران

بخشي از خدمات ارائه شده به واحد هاي تحت پوشش وزارت نيرو
بخشي از خدمات ارايه شده به واحدهاي تحت پوشش وزارت نفت
بخشي از خدمات ارائه شده به كارخانجات سيمان
بخشي از خدمات ارائه شده به كارخانجات لاستيك سازي
بخشي از خدمات ارائه شده به كارخانجات فولاد،نورد،لوله ، پروفيل ، مس و آلومينيوم
بخشي از خدمات ارائه شده به مجتمع مس سرچشمه
بخشي از خدمات ارائه شده به كارخانجات قند